W każdą sobotę o godz. 16.00 organizujemy spotkanie połączone z degustacją dla inwestorów Winnica Zbrodzice SA. Zapraszamy! Dołącz do naszego grona!

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.